מכון באר אמונה - פרעה ומצרים נגד המשפחה היהודית

פרעה ומצרים נגד המשפחה היהודית

כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו גזירה אכזרית זו של פרעה אינה ברורה.

לכאורה , הוא לא החליט מה הוא רוצה לעשות עם עם ישראל. הריגת הבנים נוגדת את האינטרס של פרעה. משמעותה פחות עבדים ובכך יפסיד כוח עבודה רב. גזירה זו של פרעה מאפשרת לנו הצצה ייחודית לפסיכולוגיה של מצרים ומתוך כך, גם לבשורה הגדולה שבגאולת עם ישראל.

פרעה מעוניין בהשמדת התפישה היהודית המעלה על נס את חיי המשפחה. ללא בנים, אין למי להעביר את המסורת של אברהם ,יצחק ויעקב.

מצרים -הינו "בית עבדים" איום ונורא. "ערוות הארץ". של ממלכת מצרים היא אובדן ערכי המשפחה. בית עבדים בסיגנונה של מצרים מפרק את החברה האנושית ואת יחסי האחווה. ערוות הארץ מתגלה בפירוק המשפחה.

אין ערך ליחס הייחודי והאינטימי בין איש לאשתו. אשת פוטיפר תוכיח את זאת. הקשר הזוגי לא היה מושג קדוש במיוחד. במצרים, האדם הפרטי, חי את הכאן והעכשיו ללא הבלטת ערכי המשפחה המאוחדת והחזקה.

אברהם אבינו ידע את זאת וגם היה מודע לכך שברגע שיראו המצרים אישה יפה כמו שרה, הם עשויים להרוג אותו, על מנת לזכות בה.

פסח , מאז ומתמיד היה חג המשפחה. בימים הקדומים הפסוק "משכו וקחו לכם שה למשפחותיכם" קבע את הגישה ולא בכדי, הפסח, היה נאכל "שה לבית אבות שה לבית". הבית היווה את המוקד של החג. פרעה לא היה יכול לשאת מצב שמבטיח את הקיום וההמשך של עם ישראל. לא נותר לו אלא לנהוג כפי שנהג.

בלילה הזה שהמשפחה היהודית מרוכזת סביב שולחן הסדר ואנו שומעים דיבורים על "משפחה חדשה" ועל פתיחות יתר במושגי הזוגיות והמתירנות, אנו מדגישים שוב את המשמעות האדירה והמכרעת של המשפחה כיסוד איתן בבניית האומה
לייבסיטי - בניית אתרים