מכון באר אמונה - הרשמה ללימודים-שנת תשע"ח

הרשמה ללימודים-שנת תשע"ח

הרשמה מוקדמת לשנת הלימודים תשע"ח

לנרשמים עד ה 15.6.17 - שמונה אחוז הנחה!
לנרשמים עד ה 15.7.17 – חמישה אחוז הנחה!
 
אופן התשלום

השתתפותך בלימודים מותנית בתשלום מראש.
גובה שכר הלימוד נשלח אליך במכתב הקבלה.

הבטחת מקום לימודים תעשה לאחר תשלום מקדמה בסך 1,000 ₪ (שיקוזז מתוך שכר הלימוד המלא) בקישור זה
את יתרת התשלום עליכם להסדיר לא יאוחר מ- 15.8.17

ניתן לפרוס את התשלום עד 10 תשלומים ולשלם באחד מהאופנים הבאים:  

1. בכרטיס אשראי דרך הקישור: מכון באר אמונה-תשלום לשנת תשע"ח
יש לציין בשדה ההערות כי התשלום הינו עבור מכון באר אמונה ואת שם התכנית

2. בצ'קים לפקודת "אמונה" ולשלוח ל:
מכון באר אמונה, החי"ל 43, ירושלים 9789158

ביטול הרשמה
- עקב ביטול הרשמה  עד חודש לפני תחילת הלימודים יוחזר התשלום למעט 10% דמי ביטול.
- עקב ביטול הרשמה מתאריך זה ועד שבועיים אל תוך שנת הלימודים (שני ימי לימוד) 
יוחזר התשלום למעט 30% דמי ביטול.
- בכל מקרה של ביטול לימודים אחרי תאריך זה לא יוחזר שכר הלימוד.
לייבסיטי - בניית אתרים