מכון באר אמונה - נהלי הרשמה ללימודים שנת תש"פ

נהלי הרשמה ללימודים שנת תש"פ

אנו שמחים על הרשמתך ללימודים במכון באר אמונה בשנה הקרובה!
אנא קראו בעיון את הנהלים הבאים מבעוד מועד.
 
>> הבטחת מקום בלימודים תעשה לאחר תשלום מלא של שכר הלימוד.

>> נהלי הרשמה וביטול
בטרם תגשו לתשלום שכ"ל עליכם לחתום על טופס נהלי לימודים וביטולם.
אנא קראו בעיון.

>> תשלום שכר הלימוד
ניתן לפרוס את שכ"ל עד עשרה תשלומים.

אופן התשלום:
* בכרטיס אשראי
* שליחת צ'קים על מלוא שכ"ל למכון (ניתן לפרוס לעשרה צ'קים):
   מכון באר אמונה, החי"ל 43, ירושלים 9789158

הרשמה מוקדמת עד ה 21.7 י"ח תמוז* מזכה בהנחה של 8 אחוזים בפריסה של 12 תשלומים 

*בכדי לזכות בהנחה של הרשמה מוקדמת עליך להסדיר את תשלום מלוא שכר הלימוד עד לתאריך זה.
 
ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ נסגרת ב- 8.9 ח' באלול 

__________________________________

פירוט הנהלים עליהם חתמתם בטופס:

ביטול הרשמה

כל המבטל את הרשמתו עד 21 יום לפני תחילת הלימודים יקבל החזר למעט 10% דמי ביטול.
כל המבטל הרשמתו מתאריך זה ועד שבועיים אל תוך שנת הלימודים (שני ימי לימוד) יקבל החזר למעט 20% דמי ביטול.
כל המבטל לימודים אחרי תאריך זה:
כל תלמיד שהודיע בכתב על ביטול הרשמתו ללימודים, במהלך שנת הלימודים, מסיבה שמקובלת על הנהלת המכון בצירוף אישור רפואי או אישור רשמי, יחוייב בשכר הלימוד הייחסי עד תאריך של חודשיים ממועד ההודעה (כלומר ישלם על חודשיים נוספים מיום ההודעה בכתב)

על כל הודעת סיום לימודים יש להודיע בכתב. 
לוועדת ערר ניתן לפנות עם הסבר מנומק ל: nilia@miemunah.org
 
זכאות לתעודה
תעודת סיום לימודים תנתן לכל תלמיד/ה שימלא את חובותיו (נוכחות בימי הלימודים, הגשת מטלות, מילוי חובות הפרקטיקום ועמידה בדרישות שכל מרצה יגדיר מול הלומדים)
ניתן להיעדר עד 3 פעמים בשנה.
כל מרצה יגדיר מהו הנוהל להשלמת יום לימודים שהוחסר.
היעדרות מעבר לכך דורשת אישור חריג מראש המסלול, אחרת תהיה פסילה של השלמת הלימודים.
יולדות יקבלו שלושה שבועות העדרות.

שימו לב - תלמידים שיתברר כי אין להם שליטה מלאה בשימושי מחשב, יצטרכו לדאוג לרכוש מיומנויות אלו במהלך השנה ולהביא אישור על כך, בכדי שיוכלו לקבל תעודת סיום לימודים של המכון. 

במקרים חריגים – תהיה את האפשרות לצוות המכון להודיע לתלמיד/ה כי לא י/תהיה רשאי/ת לקבל תעודה בסיום הלימודים, או בשל אי עמידה בדרישות או בשל חוסר התאמה משמעותי.
במקרה של חוסר התאמה ההודעה תינתן לא יאוחר מסוף חודש ינואר של שנת הלימודים.

ללומדים בתכנית טיפול זוגי ומשפחתי - שימו לב:
לימודי טיפול זוגי ומשפחתי מוכרים במנהלת השתלמויות מרמנת לצורך קבלת גמול השתלמות לעובדים סוציאליים.
לשם כך נדרשים כל הסטודנטים (גם מי שאינו זקוק או אינו מעוניין בגמולים כאלו) לעמוד בנהלים להלן שהוגדרו ע"י "מרמנת":
הסטודנט מחוייב להגיע חמש דקות לפני תחילת השיעור לצורך חתימה.
במהלך היום הסטודנט צריך לחתום עוד פעמיים, באמצע היום ובסוף היום.
במידה והסטודנט צריך לצאת עליו לעבור במזכירות ולחתום על דף יציאה.
במידה והסטודנט נעדר או מאחר לשיעור עליו להמציא אישור לכך.
על הסטודנט לחתום על אישורים לגבי תשלום הלימודים ולציין האם הלימודים ממומנים ע"י המעסיק שלו או לא.
 
להתראות בשנה הבאה!
לייבסיטי - בניית אתרים