מכון באר אמונה - בית
 
עם פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ח
אנו מברכים את התלמידים שהצטרפו לתכניות ההכשרה השונות במכון
בשנה פוריה ומשמעותית!

 
*נותרו מקומות אחרונים בלימודים מתקדמים במיניות - השתלמות שנתית לנשות מקצוע בתחום המיניות.
פתיחת ההשתלמות ב: 22.11.17 לפרטים המלאים